SARATOVLAG

SARATOVLAG (zkr. z rus. Saratovskij ispravitělno-trudovoj lagerITL neboli čes. Saratovský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) pri Saratovstroje.

Zřízen: 31. 10. 1946.

Zrušen: 30. 3. 1948.

Obnoven: 5. 5. 1949.

Znovu zrušen: 29. 4. 1953.

Obnoven: 7. 8. 1954.

Definitivně zrušen: 7. 6. 1956.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a těsně před prvním zrušením od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); po obnovení Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a od 2. 2. 1955 Hlavní správě speciálních staveb Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije specialnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVSPECSTROJ).

Nacházel se: v jižním Povolží v Saratovské oblasti.

Správa sídlila: zpočátku v městě Saratov a později šestnáct kilometrů směrem na severozápad u výhybny Trofimovskij-II.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1946 302; 1. 1. 1947 816; 1. 1. 1948 2629; 1. 12. 1949 3469; 1. 1. 1950 3401; 1. 1. 1951 3064; 1. 1. 1952 4153; 25. 6. 1952 3697 1; 1. 1. 1953 3225; 1. 1. 1955 2733 2; 1. 1. 1956 2277.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: průmyslová výstavba v Saratovu – elektrovakuového závodu, strojírenského závodu, závodu 338 Ministerstva průmyslu zařízení spojů SSSR (rus. Ministěrstvo promyšlennosti sredstv svjazi SSSR nebo zkr. MPSS SSSR), závodu 887 a vědeckovýzkumného ústavu 401 Ministerstva průmyslu zařízení spojů SSSR; rekonstrukce Engelské cihelny 3; stavba závodu na výrobu škvárobetonových tvárnic; stavba kanalizace a vodovodu v Saratovu; stavba závodu na výrobu z armovaného betonu; zakládání Pugačevského vápencového lomu; stavba strojní traktorové stanice; stavby sovchozů; stavba obytného domu pro pracovníky Saratovského oblastního výboru Všesvazové komunistické strany (bolševiků) 4; práce v lesním závodě; práce v betonárce.

 409 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

 107 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.


  1. Město Engelsk je bývalým hlavním městem Autonomní sovětské socialistické republiky Povolžských Němců (zrušené v roce 1941 a již neobnovené). 

  2. V letech 1925-1952 název sovětské komunistické strany; od roku 1952 Komunistická strana Sovětského svazu (zkr. KSSS; rus. Kommunističeskaja partija Sovětskogo sojuza nebo zkr. KPSS).