SAPOŽYN

SAPOŽYN.

Pouze jménem této dnes zřejmě zaniklé vesnice ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) východně od Rovna (pol. Równe; ukr. Rivne) na dosavadní polsko-sovětské hranici, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž bylo od konce září 1939 do útoku Německa na Sovětský svaz v červnu 1941 internováno až 1000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v dosavadních kasárnách polské pohraniční stráže^ 2 a internovaní pracovali na stavbě silnice.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.