SAPLAG

SAPLAG.

Je zmiňován ve vzpomínkách bývalých vězňů z Ukrajiny a Běloruska. Nacházel se v západní Sibiři v Novosibirské oblasti 65 km směrem na jih od Novosibirsku na okraji města Iskitim. Není však uveden v žádných známých dokumentech a rovněž původ pojmenování není jasný 1. Proto nejspíš šlo o některý z táborů nechvalně proslulého samostatného táborového střediska č. 4 SIBLAGU (viz) pro vězně odsouzené k těžkým nuceným pracem (rus. katoržnyje raboty nebo katorga; zkr. KTR) rozmístěného v letech 1929-1956 ve vesnicích jižně kolem Iskitimu a známého pod názvem LOŽKOVO (viz). Mohlo jít také o táborové středisko některé táborové centrály umístěné v Novosibirsku. Například v letech 1943-1948 NOVOSIBIRSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 199 nebo v letech 1949-1953 STAVBY 600 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM anebo v letech 1953-1955 KAMENSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA (všechny viz). Dosud známé dokumenty se však o jejich rozmístění v okolí Iskitima nezmiňují.


  1. První část zkratkového označení byla zřejmě odvozena od jména dnes již zaniklé lokality; v širokém okolí Iskitimu jsme nenašli žádný ani podobně znějící zeměpisný název. Je však také možné, že název je zkomolený, zejména jestliže informace o táboře nepocházejí z ruských zdrojů. Například v azbuce snadno orfograficky splývají „п“ a „л“ a tudíž název tábora namísto Saplag mohl být Sallag; a v takovém případě by byl odvozen od okraje Salairského pohoří začínajícím těsně za jihozápadním okrajem Iskitimu. Aneb další svědectví o nepřehlednosti „světa gulagu“.