SANOK

SANOK.

Takto označují polští a slovenští pamětníci tábor ve stejnojmenném městě v jihovýchodním Polsku. Zřejmě šlo o SANOKSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 194 (viz).