ANOSOVSKAJA

ANOSOVSKAJA.

Pouze jménem této železniční stanice na souběhu Transibiřské magistrály a BAMu na pravém břehu Angary ve východní Sibiři v dnešní Amurské oblasti v Tyndském okrese osmdesát kilometrů od Tyndy označují pamětníci tábor 1. oddělení BAMLAGU (viz) 1. Na místě bývalého tábora byl zřízen lom.


  1. O BAMu viz Amguňlag pozn. 5.