SAMARLAG

SAMARLAG (zkr. z rus. Samarskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Samarský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Samarskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Kujbyševskogo gidrouzla.

Zřízen: 2. 9. 1937.

Zrušen: 11. 10. 1940 v souvislosti s přerušením výstavby Kujbyševské vodní nádrže.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: ve středním Povolží v Kujbyševské (dnes Samarská) oblasti.

Správa sídlila: v městě Kujbyšev 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1937 2159; 1. 1. 1938 15894; 1. 10. 1938 30233 2; 1. 1. 1939 36761; 1. 1. 1940 29546; prosinec 1940 41219.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce pro Správu výstavby Kujbyševského vodního díla Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije [Upr.] stroitělstvom Kujbyševskogo gidrouzla Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Kujbyševstroj NKVD SSSR) – stavba Kujbyševské hydroelektrárny, Bězymjanské tepelné elektrárny a Kujbyševské tepelné elektrárny; stavba Dieselovy elektrárny, stavba Žigulovské rozvodny; stavba cihelny, stavba cementárny, stavba strojírenských dílen, stavba 42,5 km dlouhé železniční tratě Bězymjanka─Krasnaja Glinka, stavba 59 km dlouhé železniční tratě Syzraň─Perevoloki, stavba dálnic Krasnoglinského silničního uzlu, bytová výstavba.


  1. Dříve a nyní opět Samara. Od tohoto historického názvu bylo také odvozeno pojmenování tábora. 

    Koncem osmdesátých let byl v městském parku v Samaře nalezen hromadný hrob bývalých vězňů a v roce 1990 byl na tomto místě vztyčen památník.

  2. 5988 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy a 9910 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE).