SACHALINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 22

SACHALINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 22 (rus. Sachalinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 22 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 22).

Byl zřízen koncem roku 1945 na Dálném východě v Chabarovském kraji v Jiho-Sachalinské oblasti (od roku 1947 Sachalinská oblast) a rozmístěn v jižní části ostrova Sachalin 1. V táboře byli zajatí japonští vojáci a několik tisíc internovaných Číňanů a Korejců s Mongoly. Všichni pracovali především pro Hlavní správu táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD [MVD] SSSR) 2. V roce 1950 po ukončení repatriace válečných zajatců z druhé světové války ze Sovětského svazu zpět do zemí svého původu byl tábor zrušen a do uvolněných prostorů byla zřejmě umístěna táborová oddělení STAVBY 506 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM a STAVBY 506 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (obě viz).


  1. Viz rovněž Magadanlag. 

  2. Viz rovněž Nižamurlag a Sachalinlag.