SACHALINLAG

SACHALINLAG (zkr. z rus. Sachalinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Sachalinský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Sachalinstroj.

Zřízen: 20. 8. 1948.

Zrušen: 19. 11. 1954 převedením pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Sachalinské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Sachalinskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Sachalinskoj obl.).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); potom od 17. 4. 1950 Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS MVD SSSR) a od 27. 12. 1951 Hlavní správě táborů pro výstavbu závodů na zpracování ropy a výrobu umělých tekutých paliv Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej po stroitělstvu něftěpererabatyvajuščich zavodov i predprijatij iskusstvennogo židkogo topliva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavspecněftěstroj MVD SSSR či GSNS MVD SSSR); od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); od 5. 10 1953 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva spravedlnosti SSSR v Sachalinské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva justiciji SSSR po Sachalinskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMJu po Sachalinskoj obl.) a konečně od 28. 1. 1954 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Sachalinské oblasti.

Nacházel se: na Dálném východě v Sachalinské oblasti (ostrov Sachalin).

Správa sídlila: na severovýchodním okraji ostrova 1062 km severně od Južno-Sachalinska na pobřeží zálivu Urtu v městě Ocha.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1950 15873; 1. 1. 1951 13867; 1. 1. 1952 12355; 1. 4. 1952 11657 1; 1. 1. 1953 11433; 1. 4. 1953 10073; 1. 8. 1953 4350 2; 1. 11. 1953 3544.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce pro společnost Dalněfť 3 na Sachalinu; stavba úzkokolejné železnice Ocha─Katangli; stavba silnic (Traptun─Ocha) pro společnost Dalněfť; stavba ropovodu Paromaj─Erri─Giljako Abunan; stavba dálkového ropovodu Ocha─Sofijskoje; bytová výstavba pro zaměstnance ropného průmyslu v Paromaji; stavební průzkum a projekční činnost pro stavbu úzkokolejné železnice pro potřebu ropného průmyslu v Paromaji; oprava a dostavba ropovodu v úseku Ocha─Sofijskoje; údržba železničních tratí; těžba dřeva; práce na vrtech a nakládka a vykládka materiálů; práce v kamenolomu; práce v dřevozpracujícím kombinátu.


  1. Z toho 1496 žen. 

    497 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  2. Z toho 390 žen. 

  3. Dnes průmyslový kombinát Sachalinmorněftěgaz.