SADOWA WISZNIA

SADOWA WISZNIA.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) západně od Lvova, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Sudova Vyšňa v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od října 1940 do května 1940 bylo internováno kolem 1000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; pracovali na stavbě silnice Přemyšl-Lvov.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.