RZESNA RUSKA

RZESNA RUSKA.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) západně od Lvova, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Rjasně-Ruske v Javorovském (ukr. Javorivski) okresu Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) v Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) nedaleko nové polsko-sovětské hranice, označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž bylo od ledna do května 1940 internováno asi 1000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v provizorních dřevěných barácích a internovaní pracovali na stavbě silnice.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.