RYŠKOVO

RYŠKOVO.

Ve vzpomínkách některých slovenských pamětníků zkomoleně nazýván: Riško.

Pouze jménem této železniční stanice označují slovenští pamětníci tábor 530 km jihozápadně od Moskvy nedaleko hranice centrální části Ruska s Ukrajinou v Kurské oblasti nedaleko města Kursku. Zřejmě šlo o oddělení KURSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 145 (viz).