RYBINLAG

RYBINLAG (zkr. z rus. Rybinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Rybinský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 24. 2. 1942 ze čtyř táborových oddělení (Rybinského, Ugličského, Volského a Kamenikovského) VOLGOLAGU (viz) 1.

Zrušen: 26. 2. 1944 v souvislosti se zřízením VOLŽSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: v centru Ruska v Jaroslavlské (rus. Jaroslavskaja) oblasti 2.

Správa sídlila: v městě Rybinsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav 20000; 1. 4. 1942 34441 3; 1. 1. 1943 29634; 1. 1. 1944 22584; 1. 3. 1944 24844 4.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva; poskytování pracovních sil Ugličskému závodu; práce pro Volgostroj na stavbách Rybinské vodní nádrže a hydroelektrárny; práce pro Lidový komisariát říční dopravy SSSR (rus. Narodnyj komissariat rečnogo flota SSSR nebo zkr. Narkomrečflot SSSR) a Lidový komisariát elektráren SSSR (rus. Narodnyj komissariat elektrostancij SSSR nebo zkr. Narkomat el.-st. SSSR); zpracování dřeva a užitkového dříví pro Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrenich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) v Moskvě; výroba speciálních pojistek a obalů pro 120 mm miny; dřevozpracující výroba; kovovýroba; oděvní výroba; zhotovování výrobku z konopí a juty; obuvnická výroba; výroba kožené galanterie; zemědělské práce; rybolov 5.


  1. V těchto táborových odděleních se měly soustředit a pracovně využít „kontingenty se sníženou pracovní schopností, nemocní a invalidé“ přesunuté z táborů nalézajících se v blízkosti neustále do hloubi Sovětského svazu postupující sovětsko-německé fronty (od počátku útoku Německa na SSSR uplynulo teprve osm měsíců a Sovětský svaz byl ve výrazné defenzívě); vězni z táborů v blízkosti fronty byli totiž nasazováni na práce pro Hlavní správu obranných prací Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnogo upravlenija oboronnych rabot Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUOBR [Oboronstroj]) a další stavby Lidového komisariátu vnitra SSSR a proto slabé bylo nutno vyměnit. 

  2. V Jaroslavlské (rus. Jaroslavskaja) oblasti hraničící s Moskevskou oblastí bylo v různých obdobích mezi lety 1935─1945 rozmístěno celkem sedm nápravněpracovních táborů. Přímo v Rybinsku byly správy tří nápravněpracovních táborů. Kromě toho bylo v oblasti rozmístěno také šest táborů válečných zajatců a internovaných. 

    I v roce 2003 bylo v oblasti stále sedm Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF). A stejně tak zůstaly zachovány tři nápravní kolonie přímo v Rybinsku.

  3. Z toho 2177 žen. 

    8674 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  4. Z toho 7206 žen. 

  5. Zaměstnání vězňů příliš však neodpovídalo složení kontingentu (viz pozn. 1) a vězni zřejmě žádné velké úlevy neměli.