RUTČENKOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 280

RUTČENKOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 280

(rus. Rutčenkovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 280 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 280).

Byl zřízen v roce 1950 na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Stalinské oblasti (dnes Doněcká oblast) na severovýchodním okraji města Stalino (dnes ukr. Doněck) v hornické obci Rutčenkovo zřejmě reorganizací z  táborového oddělení DONBASKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 280 (viz). Kontingent tvořili především zajatí Němce a společně s Německem bojující rumunští a maďarští vojáci a internovaní Poláci a Ukrajinci a příslušníci dalších národů (také mnozí Slováci a Ukrajinci, žijící v emigraci v Československu a odvlečení po válce do Sovětského svazu sovětskou kontrarozvědkou SMĚRŠ 1). Pracovali na šachtě Rutčenkovskaja a v místním koksárenském závodu a v závodě na výrobu báňských zařízení. Tábor byl ještě téhož roku po ukončení repatriace válečných zajatců z druhé světové války ze Sovětského svazu zpět do zemí svého původu rozkazem Ministerstva vnitra SSSR č. 00642 z 20. 10. 1950 přeměněn na TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 280 (viz). Viz rovněž STALINO.


  1. O SMĚRŠi viz Lvovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 pozn. 2.