ANIELÓWKA

ANIELÓWKA 1.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) severozápadně od Tarnopolu, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Anhelivka v Ternopolské (ukr. Ternopilska) oblasti na jihozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž po obsazení polského území bylo od února do září 1940 internováno asi 700 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 2, nasazených na stavbu místní silnice. Tábor byl umístěn v dřevěných barácích. Po dokončení stavebních prací byli internovaní Poláci převedeni do jiných táborů.


  1. Někdy rovněž Andielówka. 

  2. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.