RUDBAKALSTROJ S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

RUDBAKALSTROJ S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Rudbakalstroj i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Rudbakalstroja.

Zřízen: 22. 1. 1942.

Zrušen: 17. 3. 1942.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: na jižním Uralu v Čeljabinské oblasti.

Správa sídlila: západně od Čeljabinska v železniční stanici Bakal (dnes město).

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav v I. čtvrtletí 1942 3000 1.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: výstavba Bakalských rudných dolů (rudná základna Bakalského [pozd. Čeljabinského] hutního kombinátu 2).


  1. Ruští historici soudí, že rozkaz ministerstva vnitra možná zůstal pouze na papíře a tábor ani nezačal „fungovat“! 

  2. Viz rovněž Bakallag.