ROZŘAĎOVACÍ (TRANZITNÍ) TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ DALSTROJE

ROZŘAĎOVACÍ (TRANZITNÍ) TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ DALSTROJE (rus. Tranzitnoje lagernoje otdělenije [LO] Dalstroja).

Další oficiálně používané označení: Tranzitno-peresylnyj otdělnyj lagernyj punkt (OLP).

Zřízeno: před 1. 2. 1951.

Zrušeno: mezi 1. 8. 1953 a 3. 9. 1953.

Podřízeno: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 1 a v roce 1953 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti.

Správa sídlila: na břehu Ochotského moře v Magadanu 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 2. 1951 3721; 22. 5. 1951 2962; 1. 9. 1951 3706 3; 1. 6. 1952 4824 4; 1. 8. 1953 2077.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavební práce; těžba dřeva; práce v garážích; práce v obuvnických a krejčovských dílnách; zemědělské práce.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Viz Běrlag pozn. 2. 

  3. Z toho 1146 žen. 

    85 vězňů odsouzených k těžkým nuceným pracím (z toho 2 ženy).

  4. Z toho 1678 žen. 

    790 vězňů odsouzených k těžkým nuceným pracím.