ROVNO

ROVNO.

Pouze jménem tohoto města ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie), po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Rivne v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici, v němž Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) po obsazení polského území v polovině září 1939 internoval polské vojáky a funkcionáře polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl na staveništi obehnaném ostnatým drátem a internovaní byli po několika týdnech převezeni do ŠEPETOVKY (viz). Od května 1940 byl v Rovnu rozmístěn 1. táborový úsek (rus. lagernyj učastok) SPRÁVY VÝSTAVBY ZÁPADOUKRAJINSKÉ SILNICE č. 1 S TÁBOREM VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ (viz) s 1300 internovanými.


  1. Viz rovněž Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.