ROSTOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 251

ROSTOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 251 (rus. Rostovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 251 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 251).

V dochovaných dokumentech je poprvé zmíněn 8. 6. 1945. Byl dislokován na jihu evropské části Ruska 1226 km jihovýchodně od Moskvy v Rostovské oblasti na pravém břehu řeky Don u jejího ústí do Azovského moře v městě Rostov na Donu. Byl umístěn v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce. Tentokrát v něm byli soustředěni naopak zajatí Němci a společně s Německem bojující rumunští a maďarští vojáci. Pracovali především Hlavní správu vojenské průmyslové výstavby při Radě lidových komisařů SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vojenno-promyšlennym stroitělstvom pri Sovetě narodnych komissarov SSSR nebo zkr. Glavvojenpromstroj pri SNK SSSR) na obnově několikaměsíční německou okupací a prudkými boji zničeného města. Je zmíněn rovněž ve výkazech z 10. 5. 1948.