ROMANÓWKA

ROMANÓWKA.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) 40 km jižně od Tarnopolu (ukr. Ternopil), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Romanivka v Ternopolské oblasti (ukr. Ternopilska oblast) na jihozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž bylo od července 1940 do června 1941 internováno kolem 1000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v hospodářských staveních místních statků a internovaní pracovali na stavbě silnice.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.