ROMANOVO

ROMANOVO.

Pouze takto nazývají pamětníci tábor nedaleko stejnojmenné vesnice na západním svahu severního Uralu v dnešní Permské oblasti severně od Permi v Iljinském okresu v lokalitě města Čjormozu. Byli v něm vězněni Kyrgyzové násilně mobilizovaní do pracovních praporů tzv. Armády práce 1. Na opuštěném táborovém hřbitově asi dva kilometry za vesnicí byl v létě 2002 zbudován prozatimní dřevěný pomník.


  1. O Armádě práce viz podrobněji Bělbaltlag pozn. 3.