RJABOVO

RJABOVO.

Pouze podle této stejnojmenné osady na řece Vyčegdě označují pamětníci tábor na severu Ruska v dnešním Lenském okrese asi šedesát kilometrů severovýchodně od Kotlasu. Vězni těžili dřevo. Patrně šlo o součást SEVŽELDORLAGU (viz).