REŽSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 314

REŽSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 314 (rus. Režskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 314 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 314).

Byl zřízen patrně koncem roku 1944 nebo začátkem roku 1945 na středním Uralu ve Sverdlovské oblasti 77 km severovýchodně od Sverdlovska (dnes Jekatěrinburg) v městě Rež. Kontingent tvořili němečtí zajatci a internovaní Poláci a Ukrajinci pracující v rudných dolech. Kromě toho pro Lidový komisariát muniční výroby SSSR (rus. Narodnyj komissariat bojepripasov SSSR nebo zkr. Narkombojepripasov [NKB] SSSR) budovali závod č. 56 v Reži. V známých dokumentech z dalších let není tento tábor již uváděn. Buď zanikl nebo splynul se zdejším táborovým oddělením JEGORŠINSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 523 a později ARŤOMOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 523 (oba viz). Viz rovněž REŽLAG.