REŽLAG

REŽLAG (zkr. z rus. Režskij lager neboli čes. Režský tábor).

Polští a ukrajinští pamětníci vzpomínají na skupinu táborů v městě Rež vzdáleném 77 km severovýchodně od Sverdlovska (dnes Jekatěrinburg) ve Sverdlovské oblasti na středním Uralu. Šlo zřejmě o REŽSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 314 a táborová oddělení JEGORŠINSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 523 a později ARŤOMOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 523 (oba viz). Na místním dochovaném hřbitově je pochováno 437 zajatců a internovaných.