RAZVĚDČIK

RAZVĚDČIK.

Tábor u ústí řeky Priiskatel (volně čes. Hledač) do řeky Orotukan v Kolymském pohoří v severovýchodní Sibiři na Dálném východě 400 km severně od Magadanu asi třicet kilometrů západně od osady Orotukansk (dnes město Orotukan v současném Jagodnojském okresu). Šlo o táborové středisko SEVVOSTLAGU (viz) později přeměněné na 13. a potom 12. táborové oddělení BĚRLAGU (viz) 1; pak se zdejší tábor zřejmě vrátil do SEVVOSTLAGU. Vězni pracovali na místním zlatonosném ložisku. Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. Viz Orotukanlag.