RAMENSKOJE

RAMENSKOJE.

Názvem této železniční stanice na trati Moskva-Rjazaň označují pamětníci skupinu táborů nalézajících se zřejmě v lokalitě stejnojmenného města v Moskevské oblasti 45 km jihovýchodně od Moskvy. Patrně šlo o oddělení některé velké táborové centrály rozmístěné v oblasti nebo o tábory Správy nápravněpracovních táborů a kolonií správy Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR v Moskevské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR po Moskovskoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] SSSR po Moskovskoj obl.) 1.


  1. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti 35 ústředně řízených táborových centrál (táborových komplexů). 

    Přímo v Ramenském sídlila pouze v letech 1952-1953 správa Nápravněpracovního tábora „GA“ (viz).