RAJČICHLAG

RAJČICHLAG (zkr. z rus. Rajčichinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Rajčichský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 26. 2. 1938.

Zrušen: 4. 6. 1942 předáním Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD po Chabarovskomu kr.).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR); 26. 2. 1941 předán Správě průmyslu paliv Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije toplivoj promyšlennosti Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr.UTP NKVD SSSR) a vzápětí 2. 7. 1941 Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP NKVD SSSR).

Nacházel se: na Dálném východě v Chabarovském kraji (později Amurské oblasti).

Správa sídlila: 165 km jihovýchodně od Blagověščenska v Burejinském okresu v obci Rajčicha (dnes město Rajčichinsk) u stejnojmenné řeky vtékající do Ussurijského zálivu Japonského moře.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 7. 1938 4843; 1. 10. 1938 8017 1; 1. 1. 1939 8711; 1. 1. 1940 11034; 1. 1. 1941 9956; 1. 7. 1941 9828; 1. 1. 1942 7696; 1. 4. 1942 5060 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžební práce v Rajčichských uhelných dolech [3].


  1. 1114 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činnost a 488 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

  2. Z toho 243 žen. 

    488 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

    3 Dnes součást akciové společnosti Dalvostugol.