RADZIWILÓW

RADZIWILÓW.

Pouze jménem tohoto města ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (po. wojewódstvo tarnopolskie) na původní polsko-sovětské hranici, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Radyvyliv v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž bylo od konce roku 1939 internováno kolem tří tisíců polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v dosavadních kasárnách polské pohraniční stráže 2 a internovaní pracovali na stavbě silnice Lvov-Kyjev. Po útoku Německa na Sovětský svaz byli všichni převezeni do STAROBĚLSKÉM TÁBORU LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz).


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1. 

  2. Pol. Korpus Ochrony Pogranicza nebo zkr. KOP.