PUTIVLSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

PUTIVLSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Putivlskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Gorodok Monastyr; Gorodok; Ťotkino.

Byl zřízen rozkazem z 19. 9. 1939 na severovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Sumské oblasti (ukr. Sumska oblast) ve starobylém městě Putivl pro příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu; měl být připraven přijmout okamžitě sedm tisíc internovaných a o týden později ještě další tři tisíce. Tábor byl rozdělen na několik táborových odděleních nacházejících se za městem ve zrušeném Sofronijevském mužském klášteře 2 a v jiných bývalých církevních objektech v okolí (například v Glinského klášteře Narození Matky Boží) nebo přímo na místech těžby rašeliny; například tři kilometry od kláštera uprostřed rašelinišť bylo táborové oddělení nazývané BOLOTO (čes. Slatina n. Močál) a další v nedaleké železniční stanici Ťotkino 3. Tábor byl zrušen až v předvečer útoku Německa na Sovětský svaz v roce 1941.


  1. Byl podřízen Správě pro válečné zajatce Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije po vojennoplennym Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UV NKVD SSSR). 

  2. Sofronijevský mužský klášter byl ve dvacátých letech zrušen a byl v něm umístěn dětský domov. V roce 1937 převzal objekty Lidový komisariát vnitra SSSR. Během druhé světové války byl klášter rozbořen; zbytky zdí byly rozebrány a použita na stavbu Bunjakinské přádelny a na místě hlavního chrámu Narození Přesvaté Matky Boží zřídily místní kolchozy Světová revoluce (rus. Mirovaja revoljucija) a Socialistická práce (rus. Socialističeskij trud) letní výběh skotu. V roce 1998 byly zbytky ruin vráceny pravoslavné církvi. 

    O kolchozech viz Kamenlag pozn. 1.

  3. Viz rovněž Ťotkinský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 512.