PTAČÍ OSTROV

PTAČÍ OSTROV (rus. Ptičij ostrov).

Podle polských a ukrajinských pamětníků vězni z táborů na tomto ostrově v Ochotském moři na severozápadním pobřeží Kamčatky budovali námořní základnu a letiště. Nejspíš šlo o tábory podléhající SEVVOSTLAGU (viz) nebo o táborové oddělení zajateckých táborů Dalstroje 1. V asi tři kilometry vzdálené nejbližší pevninské osadě Usť-Chajrjugovo je skutečně letiště. Ostrov s četnými lagunami, jeskyněmi, vodopády a čistými kamenitými plážemi je dnes cílem turistických výprav a místní obyvatelé míří do vod kolem ostrova především na rybolov a lov krevet. Jsou tu rovněž chráněné kolonie lachtanů. O někdejším táboře nucených prací jsme v ruských pramenech nenašli žádnou zmínku.


  1. Viz Kamčatkalag. 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.