PSKOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 343

PSKOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 343 (rus. Pskovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 343 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 343),

Nacházel se na severozápadě evropské části Ruska téměř 700 km od Moskvy nedaleko západní hranice Pskovské oblasti s Estonskou sovětskou socialistickou republikou (dnes samostatná Estonská republika; est. Eesti Vabariik) u Pskovského jezera v starobylém ruském městě Pskov. V dochovaných dokumentech je zmiňován na jaře 1946; vznikl však zřejmě dřív. Kontingent tvořený především zajatými německými a rumunskými vojáky a internovanými Poláky pracoval na obnově válkou zničeného města 1. Tábor je uváděn ještě na jaře 1948.


  1. Za druhé světové války byl Pskov od 9. 7. 1941 do 23. 7. 1944 okupován Němci; podle ruských historiků bylo během bojů zničeno 94 procent veškerého bytového fondu v Pskovu.