PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR

PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (rus. Prověročno-filtracionnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. PFL NKVD SSSR).

Nacházelo se severu Kirovské oblasti oblasti v městě Omutinsk a k 1. lednu 1946 v něm bylo soustředěno 510 osob. Na základě rozkazu Lidového komisaře vnitra SSSR (rus. narodnyj komissar vnutrennich děl SSSR) z 22. ledna téhož roku bylo k 1. únoru zrušeno a kontingent předán Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR). Viz rovněž VJATSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 101.