PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 283

PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 283 (rus. Prověročno-filtracionnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 283 nebo zkr. PFL NKVD SSSR № 283).

Nacházel se společně s TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 283 (viz) asi 240 km jižně od Moskvy v městě Stalinogorsk v Moskevské oblasti (dnes Novomoskovsk v Tulské oblasti). K 1. lednu 1946 v něm bylo soustředěno 8316 osob; především sovětských občanů, vracejících se z Německa, kam byli odvlečeni na práci, nebo příslušníků Rudé armády uprchlých z německého zajetí [1]. Na základě rozkazu Lidového komisaře vnitra SSSR (rus. narodnyj komissar vnutrennich děl SSSR) z 22. ledna téhož roku byl k 1. únoru zrušen a kontingent předán Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR). V lokalitě byl rovněž PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 0308 (viz). Viz rovněž STALINOGORSK.