PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 27

PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 27 (rus. Prověročno-filtracionnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 27 nebo zkr. PFL NKVD SSSR № 27).

Nacházel devatenáct kilometrů severozápadně od Moskvy v městě Krasnogorsk a byl určen pro příslušníky Rudé armády vracející se z německého zajetí. Podle některých historiků byl součástí KRASNOGORSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 27 (viz). Byl zrušen v roce 1946.