PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 0334

PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 0334 (rus. Prověročno-filtracionnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 0334 nebo zkr. PFL NKVD SSSR № 0334).

Nacházel v centrálním Rusku na severozápadě Moskvy na poloostrově uprostřed řeky Moskvy v lokalitě lesního masivu Serebrjanyj bor a byl určen pro příslušníky Rudé armády vracející se z německého zajetí. K 1. lednu 1946 v něm bylo soustředěno 2560 osob. Na základě rozkazu Lidového komisaře vnitra SSSR (rus. narodnyj komissar vnutrennich děl SSSR) z 22. ledna téhož roku byl k 1. únoru zrušen a předán Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR). Většina kontingentu byla převedena do NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA SPECSTROJE (viz). Ve stejné lokalitě byl také PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 0319 (viz) 1.


  1. Viz Prověřovací filtrační tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 0319 pozn. 1.