PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 0333

PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 0333 (rus. Prověročno-filtracionnyj lager Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 0333 nebo zkr. PFL NKVD [MVD] SSSR № 0333).

Byl zřízen 11. 8. 1945 ve střední Asii na severozápadě Tádžické sovětské socialistické republiky (od roku 1991 samostatná Tádžická republika; tádž. Čumhurii Točikiston) v městě Leninabad (dnes Hüdžand) a určen pro pěti tísíc příslušníků Rudé armády vracejících se z německého zajetí. Pracovali na stavbě Leninabadského báňského a chemického kombinátu (těžba a zpracování uranové rudy) 1. K 1. lednu 1946 bylo v táboře v Leninabadu soustředěno 7200 osob. Na základě rozkazu Lidového komisaře vnitra SSSR (rus. narodnyj komissar vnutrennich děl SSSR) z 22. ledna téhož roku byl k 1. únoru zrušen a kontingent předán Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR). Viz rovněž NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR KOMBINÁTU č. 6 pozn. 2.


  1. Dnes Východní kombinát vzácných kovů (rus. Vostočnyj kombinat redkich metalov).