PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 0310

PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 0310 (rus. Prověročno-filtracionnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 0310 nebo zkr. PFL NKVD SSSR № 0310).

Nacházel na východě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) ve Vorošilovgradské (dnes Luganská) oblasti v lokalitě uhelných dolů u města Vorošilovrad (dnes Lugansk; ukr. Lugansk). K 1. lednu 1946 v něm bylo soustředěno 1447 osob. Na základě rozkazu Lidového komisaře vnitra SSSR (rus. narodnyj komissar vnutrennich děl SSSR) z 22. ledna téhož roku byl k 1. únoru zrušen a kontingent předán Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR). Viz rovněž VOROŠILOVGRADSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 144.