PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 0302

PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 0302 (rus. Prověročno-filtracionnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 0302 nebo zkr. PFL NKVD SSSR № 0302).

Nacházel se na středním Uralu v centru Molotovské (původně do roku 1940 a od roku 1957 znovu Permská) oblasti 270 km severně od Molotova (původně do roku 1940 a od roku 1957 Perm) v lokalitě železniční stanice Berezniki u stejnojmenného přístavního města na Kamě (dnes Kamská vodní nádrž); v letech 1945-1946 sídlila jeho správa v Kizelu. Vznikl v červnu 1943 vyčleněním z BEREZNICKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 241 (viz) s kontingentem více než pěti tisíců sovětských občanů, kteří se po útoku Německa na Sovětský svaz v roce 1941 nalézali na území okupovaném německou armádou a mohli být „nakaženi“ protisovětskou propagandou, a bývalých rudoarmejců, kteří se ocitli v obklíčení německými vojsky nebo dokonce byli zajati, ale později uprchli nebo byli osvobozeni, přesto však byli bolševiky považováni za nedůvěryhodné „zbabělce“. V březnu 1944 pak přibylo dalších 5481 a k 1. lednu 1946 bylo v táboře 19968 příslušníků zvláštního kontingentu 1. Všichni pracovali v místním průmyslu. Tábor měl na čtyři táborová oddělení: 1. oddělení bylo v Kizelu, 2. oddělení v Bereznikách, 3. oddělení v Borovsku a 4. oddělení přímo v Molotovu 1. Na základě rozkazu Lidového komisaře vnitra SSSR (rus. narodnyj komissar vnutrennich děl SSSR) z 22. ledna 1946 byl k 1. únoru téhož roku zrušen a kontingent předán Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR).


  1. O zvláštním kontingentu viz Amguňlag pozn. 2.