PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR

PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (rus. Prověročno-filtracionnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. PFL NKVD SSSR).

Byl zřízen v roce 1945 v Moskevské oblasti na severní hranici Moskvy v lokalitě vesnice Chovrino (od roku 1960 součást Moskvy). Podle pamětníků byly v něm vězněni sovětští občané, kteří se vraceli z Německa, kam byli odvlečeni na práci, nebo příslušníci Rudé armády, vracející se z německého zajetí, neboť obojí bylo sovětským režimem považováno za „zradu“. Mezi vězněnými bylo mnoho žen. V roce 1946 byl zřejmě přeměněn na CHOVRINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 435 (viz).