PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR

PROVĚŘOVACÍ FILTRAČNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (rus. Prověročno-filtracionnyj lagerNarodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. PFL NKVD SSSR).

Další oficiálně používaný název: Ljustdorf n. Lujsdorf (zkom.).

Byl zřízen na jaře 1945 na jihu Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v osadě Ljustdorf v sousedství s přístavem Oděsou (dnes součást města) a byl určen pro příslušníky Rudé armády uprchlé či osvobozené z německého zajetí a sovětské občany, kteří se vraceli z Německa, kam byli odvlečeni na práci. V roce 1946 byl přeměněn na REPATRIAČNÍ TÁBOR č. 186 (rus. lager organov repatriaciji № 186) pro neněmecké zajatce a internované připravující se na propuštění se do jejich domovů; byli mezi nimi především Češi, příslušníci národů Jugoslávie, Rakušané, Slováci, Španělé a příslušníci některých dalších národností.