PRORVLAG

PRORVLAG (zkr. z rus. Prorvinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Prorvský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Prorvalag.

Zřízen: 5. 8. 1932.

Zrušen: 17. 4. 1940 přejmenováním na ASTRACHANLAG (viz).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR) 1 a od 11. 12. 1932 Zplnomocněnému zastoupení Jednotné hlavní politické správy SSSR v Dolnovolžském (rus. Nižně-Volžskij) kraji (rus. polnomočnoje predstavitělstvo Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR po Nižně-Volžskomu kraju nebo zkr. PP OGPU SSSR po Nižně-Volžskomu kr.); od 8. 5. 1935 následoval Odbor táborů, pracovních usídlení 2 a míst výkonu trestu Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR ve Stalingradském kraji (Otděl lagerej, trudoposelenij i měst zaključenij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Stalingradskomu kraju nebo zkr. OLTPiMZ UNKVD SSSR po Stalingradskomu kr.) a konečně od 29. 9. 1936 Hlavní správa nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: zpočátku ve Střední Asii v Kazašské sovětské socialistické republice (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) a později do září 1942 na jihu Ruska v Povolží ve Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti.

Správa sídlila: do roku 1935 na poloostrově Prorva v Kaspickém moři 3 a potom střídavě v městech Astrachaň a Gurjev (dnes Aterau nebo Atyrau).

Oficiálně udávané počty vězňů: 12. 1932 2000; průměrný stav v roce 1933 7524; 1. 1. 1934 7780; 1. 1. 1935 10342; 1. 1. 1936 10345; 1. 1. 1937 7717; 1. 1. 1938 6953; 1. 10. 1938 4328 4; 1. 1. 1939 4877; 1. 1. 1940 5044.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: rybolov (v roce 1932 byli pracemi spojenými s rybolovem zaměstnáni všichni vězni) 5; „občanská výstavba v táboře“ 6.

 744 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.


  1. Viz Achunlag pozn. 1. 

  2. Viz Dallag pozn. 2. 

  3. Mezi ústím řeky Emby a řeky Uralu do Kaspického moře; na neobydleném pobřeží bez zdroje pitné vody, která musela být dovážena loďmi po moři. 

    O více než čtvrt století později (1960) bylo na Prorvě objeveno ložisko nafty; dodnes jedno z největších v Kazachstánu.

  4. Podle pamětníků pluly lodě vězeňské rybářské flotil“ pod černými plachtami. 

  5. Dosl. překlad z rus. Jde o příklad cynického eufemismu sovětské táborové byrokracie: „občanská výstavba v táboře“ (rus. graždanskou stroitělstvo v lagere) znamenalo stavbu vězeňských baráků a dalších zařízení.