AMURLAG

AMURLAG (zkr. z rus. Amurskij železnodorožnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Amurský železniční nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 20. 5. 1938 1.

Zrušen: 30. 1. 1941.

Byl podřízen: Železniční stavební správě Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR na Dálném východě (rus. Železnodorožnoje stroitělnoje upravlenije Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR na Dalněm Vostoke nebo zkr. ŽDSU na DV) a později patrně přímo Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) 2.

Nacházel se: ve východní Sibiři.

Správa sídlila: v Chabarovském kraji (od roku 1948 Amurská oblast) nedaleko hranice s Čínou v městě Svobodnyj na řece Zeje 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1938 125313; 1. 1. 1940 75221; 1. 5. 1940 118067; 1. 1. 1941 50040.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba druhé koleje na 2935 km dlouhém úseku železnice Karymská-2─Vorošilov 4; stavba železničních tratí Birobidžan─Leninské, Zavitaja─Pojarkovo a Baranovské─Posjet; stavba druhé koleje na železnici Chabarovsk─Guberovo, Guberovo─Vorošilov, Bajkalsko-amurská magistrála (BAM)─Tynda a Tynda─Zeja; práce v automobilových opravnách ve Svobodném; práce ve strojírenském závodě v Tachtamygdě; těžba dřeva; práce v zemědělství.


 1. Byl zřízen jako součást Železniční stavební správy Hlavní správy nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR na Dálném východě (rus. Železnodorožnoje stroitělnoje upravlenije Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR na Dalněm Vostoke nebo zkr. ŽDSU na DV) současně s pěti dalšími tábory: Burlagem, Jihovýchodním nápravněpracovním táborem, Južlagem, Vostoklagem a Západním železničním nápravněpracovním táborem (všechny viz). 

  Později ještě přibyly Nižamurlag a Primorský železniční nápravněpracovní tábor a Stavba 206 (oba viz).

  K 1. 9. 1938 bylo v táborech spravovaných ŽDSU 260589 vězňů.

  K 1. 2. 1939 patrně v důsledku vysoké úmrtnosti již „jen“ 245523 vězňů.

  Viz rovněž Amguňlag pozn. 6.

 2. Šlo stále o stejnou hlavní správu – jen její pojmenování se změnilo. 

 3. Předtím ve Svobodném sídlila v letech 1932─1938 správa Bamlagu (viz). 

 4. Podle jiných dokumentů Vorošilovskaja.