PRIMORSKÝ ŽELEZNIČNÍ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA 206

PRIMORSKÝ ŽELEZNIČNÍ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR A STAVBA 206 (rus. Primorskij železnodorožnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo 206 neboli čes. Primorský železniční nápravněpracovní tábor a Stavba 206).

Další oficiálně používané označení: Primorlag.

Zřízen: 15. 2. 1939.

Zrušen: 4. 1. 1940 s převedením majetku a příslušníků ostrahy do AMURLAGU (viz).

Byl podřízen: Správě železničního stavitelství na Dálném východě Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije železnodorožnogo stroitělstva na Dalněm Vostoke Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UŽDS na DV).

Nacházel se: na Dálném východě v Primorském (někdy čes. Přímořský) kraji.

Správa sídlila: nedaleko Vladivostoku v železniční stanici Razdolnaja (dnes obec Razdolnoje) 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1939 62123; 1. 1. 1940 58028.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na stavbě 206 (železniční trať Razdolnaja─Posjet 2) 3.


  1. Podle jiných pramenů železniční stanice Baranovskoje; viz dále pozn. 2. 

  2. Podle jiných pramenů 228 km dlouhý úsek Baranovskoje─Poset (viz pozn. 1). Můžeme si vybrat! 

  3. Později práce na Stavbě 206 převzali vězni Amurlagu a po nich vězni Burlagu (oba viz).