AMURLAG

AMURLAG (zkr. z rus. Amurskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Amurský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 7. 6. 1947 1.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet) se zařazením pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UMVD po Chabarovskomu kr.) a po změně územního uspořádání v SSSR od 15. 1. 1949 se zařazením pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Amurské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Amurskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Amurskoj obl.); od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři.

Správa sídlila: v Chabarovském kraji (od roku 1948 v Amurské oblasti) nedaleko hranice s Čínou v přístavním městě Svobodnyj na řece Zeje 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 8. 1947 764; 1. 8. 1948 2442; 1. 5. 1951 3024; 1. 3. 1952 2803 2; 15. 3. 1953 1956.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba zlata (včetně práce ve zlatých dolech) 3; stavební práce; těžba dřeva; práce v uhelných dolech; výstavba silnic.


  1. Zřejmě šlo o obnovení tábora z let 1938-1941. 

  2. Kromě správ obou Amurlagů sídlila v letech 1941-1946 také správa Svobodlagu (viz). 

    Dnes je ve Svobodném sídlo Nápravní kolonie Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF) označená jako UV-14/15 (zkr. z rus. Učrežděnije V-14/15 neboli čes. Zařízení V-14/15).

    Město Svobodnyj je rovněž proslulé nedalekým ruským kosmodromem.

  3. 217 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.