PRIMORSKÝ RAJON DALSTROJE

PRIMORSKÝ RAJON DALSTROJE (rus. Primorskij rajon Dalstroja) 1.

Další oficiálně používané označení: Primorskij rajon Sevvostlaga.

Zřízen: v lednu 1942.

Zrušen: po 11. 5. 1947.

Byl podřízen: Hlavní správě výstavby Dalekého severu Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije stroitělstva Dalněgo severa Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUSDS či Dalstroj) 2.

Nacházel se: na Dálném východě na jihu Primorského (někdy čes. Přímořského) kraje.

Správa sídlila: na březích Japonského moře patrně nejprve v přístavu Vladivostok 3 a později o 77 km východněji v přístavu Nachodka 4.

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav 1. 1942 7000; 1. 1. 1943 2958 5; 1. 1. 1944 3700; 1. 1. 1945 6207 6; 1. 1. 1946 3671; 1. 1. 1947 12709 7; 11. 5. 1947 7058.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: nedochovaly se žádné údaje.

 880 vězňů odsouzených k těžkým nuceným pracím.


 1. Viz Berjozovlag pozn. 1. 

 2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

 3. V letech 1939─1943 rovněž sídlo Vladlagu a 1940─1941 Vladperpunktu (oba viz). 

 4. V letech 1939─1941 rovněž sídlo Stavby 213 s nápravněpracovním táborem a 1951─1953 Primorského nápravněpracovního tábora Dalstroje (oboje viz). 

  V roce 1992 byl ve městě odhalen památník obětem represí.

 5. Podle jiných údajů 3628. 

  Z toho 598 žen.

  381 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

 6. 75 vězňů odsouzených k těžkým nuceným pracím.