PRIMORSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR DALSTROJE

PRIMORSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR DALSTROJE (rus. Primorskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja).

Další oficiálně používaná označení: Primorlag; Primlag; Primorskoje lagernoje otdělenije (LO).

Zřízen: 1. 2. 1951.

Zrušen: patrně mezi 1. 8. 1953 a 3. 9. 1953.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 1 a v roce 1953 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: na Dálném východu na jihu Primorského (někdy čes. Přímořského) kraje.

Správa sídlila: na břehu Japonského moře v zálivu (od roku 1950 rovněž přístavní město) Nachodka 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 22. 5. 1951 3635; 1. 9. 1951 4337 3; 1. 6. 1952 3760 4; 1. 8. 1953 2658.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: nakládka a vykládka materiálů; zemědělské práce; opravárenství; stavba skladišť; práce v bednářském provozu.

134 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. V letech 1939─1941 rovněž sídlo Stavby 213 s nápravněpracovním táborem a 1941─1947 Primorského rajonu Dalstroje (oba viz). 

  3. Z toho 1532 žen. 

    19 vězňů odsouzených k těžkým nuceným pracím.

  4. Z toho 1999 žen.