PRIMORLAG

PRIMORLAG (zkr. z rus. Primorskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Primorský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Primorskoje lagernoje otdělenije (LO).

Zřízen: 7. 6. 1947.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet) se zařazením pod Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UMVD po Chabarovskomu kr.) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři v Chabarovském kraji.

Správa sídlila: v městě Chabarovsk 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 8. 1947 1117; 1. 1. 1948 1449; 1. 3. 1952 1515 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v trustu Primorzoloto 3; těžební práce; investiční výstavba; práce pro závod p. schr. 38 Ministerstva vojenství SSSR (rus. Ministěrstvo vooružonnych sil SSSR nebo zkr. MVS SSSR); těžba a zpracování dřeva.

 108 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.


  1. V Chabarovsku rovněž sídlily v letech 1929─1939 správa Dallagu, 1937─1940 správa Šosdorlagu a 1939─1943 správa Chabarlagu (všechny viz). 

    O původu názvu viz pozn. 3.

  2. Odtud zřejmě byl odvozen název táborového komplexu; dnes akciová společnost Primorzoloto stále patří k největším ruským organizacím zabývajícím se těžbou a zpracováním zlata a dalších vzácných rud.