PRIKULSKÉ SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO ODBORU NÁPRAVNĚPRACOVNÍCH KOLONIÍ SPRÁVY LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR V TOMSKÉ OBLASTI