PRACOVNÍ PRAPOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU OBRANY SSSR č. 393