POVOROTNAJA

POVOROTNAJA 1.

Tábor na přítoku Kolymy říčce Utinaja v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na východě Magadanské oblasti v dnešním Jagodnojském okresu nedaleko hornické osady Utinyj byl zřejmě součástí samostatného táborového střediska Jagodnoje (rus. Otdělnyj lagernyj punkt Jagodnoje nebo zkr. OPL Jagodnoje) SEVVOSTLAGU a později táborového střediska BĚRLAGU (oba viz). Vězni těžili zlato na zdejším nalezišti a vybudovali úpravárenský závod 2.


  1. Volně čes. obratiště; název byl patrně odvozen od obratiště úzkokolejné železnice spojující místní úpravarénský závod s dalšími okolními zlatonosnými nalezišti. 

  2. Naleziště v povodí říčky Utinaja byla spravována částečně Jižní báňskou správou Dalstroje (rus. Južnoje gornorudnoje upravlenije Dalstroja nebo zkr. JuGRU) a částečně Severní báňskou správou Dalstroje (rus. Severnoje gornorudnoje upravlenije Dalstroja nebo zkr. SGRU) a postupně vytvořila dnešní Utinský zlatonosný uzel (rus. Utinskij zolotorudnyj uzel). Další tábory podle pamětníků byly směrem na severovýchod u naleziště Usť-Utinaja a směrem na západ u nalezišť Utinyj, Jubilejnyj, Cholodnyj, Zamančivyj, Kvarcevyj a Majjoryč (všechny viz). 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.

    Část nalezišť stále těží zlato; některá po přechodném útlumu opět obnovují těžbu. Naleziště Povorotnaja však mezi nimi není a osada je dnes neobydlená.