POŤMA

POŤMA.

Další zřejmě používané názvy: Toťma; Poćma (oba zkom.).

Takto označují pamětníci tábory ve středním Povolží na území dnešní Mordvinské republiky v rámci Ruské federace různě vznikající od třicátých let v lokalitě této železniční stanice v Zubovo-Poljanském okrese. Zejména šlo o TĚMLAG z let 1931-1948, TĚMNIKOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 58 (oba viz) z let 1943-1947, Těmnikovskou dětskou kolonii, DUBRAVLAG a BARAŠEVLAG (oba viz) z padesátých let až po současné Nápravní kolonie Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF). Všechny transporty do těchto táborů procházely zdejší železniční stanicí. Kromě toho se podle pamětníků ve stejnojmenné osadě nacházelo 4. TÁBOROVÉ STŘEDISKO TĚMLAGU (viz). K železniční trati z Poťmy do Baraševa vedlo několik desítek táborových lesních koňských železnic pro svoz dřeva těženého vězni nebo zajatci a internovanými z těchto táborů.